Viden

Børn har brug 

for bevægelse

 

 

Bevægelse er fundamental for børns udvikling

Hvis børn skal udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt – må voksne give dem mulighed for at lære på den måde, der er den mest naturlige for børn: Med hele kroppen. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen. Kun det, der forandrer sig, består. Det er dét, der får børn til at opleve.

Et eksempel er, når børn laver huler i haven. De samler ihærdigt alt, hvad der kan bruges og bygger så et vidunder af en bolig. Når hulen er færdig, mistes interessen hurtigt, for børnene er allerede i fuld gang med nye opgaver – og dermed i gang med at udvikle sig.

Mange mener, at bevægelse og krop er ét, mens hovedet er noget andet. Når barnet kommer i skole, bliver det bedt om at sidde stille, for nu skal det lære at læse, skrive og regne. Typisk vil de voksne ét: Først hovedet, så kroppen, hvor barnet derimod er udstyret med en intuitiv fornemmelse for det modsatte, altså kroppen før hovedet. Voksne ville sige: ”Hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene”. Børn ville omvendt sige, at ”hvad man har i benene, det har man også i hovedet”. Den sidste formulering er den mest korrekte. For netop de erfaringer, barnet gør med sin krop, er grundlaget for udviklingen af såvel personlighed som intellekt.

Lære grundlæggende bevægemønstre
Barnets bevægeudvikling går først og fremmest ud på at lære nogle grundlæggende bevægemønstre som at kravle, gå, løbe, hoppe, springe og kaste. Men barnet skal også lære at tilpasse disse bevægemønstre til den aktuelle situation. I udviklingsforløbet lærer barnet to forskellige færdigheder, nemlig evnen til at bevæge sig og evnen til at orientere sig  i det rum, kroppen bevæger sig i. Samtidig lærer barnet også kropsbevidsthed. Ikke bare viden om kroppen, men også om evnen til at forestille sig bevægelser. Barnets kropslige udvikling kan på den måde opfattes som et vigtigt grundlag for dets sjælelige udvikling.

Når et barn står stille og betragter noget, står kroppen stille ét sted, mens sansningen af det, der foregår, befinder sig på afstand af kroppen, ved den ting, der betragtes. Sansningen er således en aktiv proces. Det er kroppen, som sanser. Sansning forudsætter bevægelse, fordi sanserne udelukkende registrerer forandringer: Vi føler først en genstand, når vi bevæger hånden hen over dens overflade. Man dufter kaffen om morgenen, fordi den er en nyhed. Duftede der af kaffe hele dagen, ville indtrykket forsvinde. Sansning og bevægelse hænger uløseligt sammen.

Rytmen som både sans og bevægelse
Vi lever i et rytmisk univers. Årstiderne skifter regelmæssigt, og dag følger nat. Også kroppen har sine rytmer. I løbet af dagen har vi perioder med hurtig og langsom hjerneaktivitet, hvilket bevirker, at vi på nogle tids-punkter af dagen er bedre til at lære end andre.

Når vi taler sammen, spiller rytmen en afgørende rolle. Talesprog synkroniseres med kropssprog og mimik. Samtidig synkroniseres dette rytmiske mønster med samtalepartnerens kropsrytme. Lidt ligesom når man danser sammen. Rytmen koordinerer kroppens bevægelser og samspillet mellem de fysiologiske processer. Har børn problemer med motorikken og besvær med at lære eller huske, kan det ofte reduceres eller helt afhjælpes ved træning af barnets rytmesans.

Børn i bevægelse
Et barn, som har et positivt forhold til sin egen krop …

 

Vi skifter navn 
til ZiboCare

Zibo Athene skifter navn til ZiboCare og ZiboCare Denmark. Det gør vi fordi “we care”.

Du får stadig markedets stærkeste sortiment indenfor sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler og den gode professionelle rådgivning.

 

Professio­nelle produkter
– nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Mange af vores hjælpemidler bliver efterspurgt af private og
pårørende, som ønsker at få eller skabe mere livskvalitet i hverdagen
med enkle, ikke-medicinske, hjælpemidler.

Produkter til private  >