Vi passer på jer og på hinanden

Vigtig meddelelse vedrørende Coronavirus

På baggrund af Corona-situationen igangsætter vi i ZiboCare nogle tiltag for bedst muligt at passe på alle vores kunder, samarbejdspartnere, borgere og vores egne medarbejdere.

Vi holder kontakten digitalt
I ZiboCare følger vi meget nøje myndighedernes anvisninger. Vi ønsker at beskytte vores kunder, medarbejdere og de udsatte borgere, der er i vores samfund. Derudover ønsker vi at støtte op om det danske sundhedsvæsen. Derfor indstiller vi i ZiboCare nu al direkte kontakt til hospitaler og plejecentre. Vi vil i stedet være i dialog med vores kunder via telefon og andre digitale veje. Vi kommer naturligvis også på besøg, hvis der bliver efterspurgt kontakt fra vores kunder, fx ved akutte problemstillinger og behov.

Leveringssikkerhed
Vi gør vores yderste for at holde et beredskab på vores produkter, så vi sikrer leverancerne af det, der måtte være brug for. Vi har fordoblet vores produktion af vores egenproducerede madrasser, og vi har en meget tæt dialog med vores leverandører, så vi sikrer leveringerne bedst muligt. Vi gør alt, hvad vi kan – og blot hvis nogen skulle være i tvivl; der kommer ingen prisstigninger på nogen produkter hos ZiboCare i denne tid. Medmindre priserne naturligvis bliver ændret fra vores leverandører. I det tilfælde vil vi forud oplyse vores kunder om situationen.

Vi støtter beredskabet
ZiboCare er en virksomhed med mange sundhedsfaglige personer ansat. Skulle der blive behov, vil vi stille os til rådighed i et akut beredskab og hjælpe samfundet med, at vi alle kommer så godt igennem denne tid, som overhovedet muligt.

Jeannette Buchard Denker
Sygeplejerske og CEO
ZiboCare A/S