fbpx
95% af alle tryksår kan forebygges

Tema: Tryksår

Bedre trivsel i hverdagen

Børn & Unge

Faglig sparring
stærk implementering

plejesektor

institutioner

Mere trivsel, færre
konflikter og
mindre medicin

psykiatri

Mere trivsel blandt
psykisk sårbare

Tema: Tryksår

95% af alle tryksår kan forebygges
Bedre trivsel i hverdagen

Børn & Unge

Faglig sparring
stærk implementering

plejesektor

institutioner

Mere trivsel, færre
konflikter og
mindre medicin

psykiatri

Mere trivsel blandt
psykisk sårbare

Din online-portal til viden

Vi præsenterer: ZiboCare Academy

Vi har lanceret en ny e-læringsportal til dig, hvor du kan finde relevant viden om vores hjælpemidler og finde inspiration.

Her finder du videoguides om vores hjælpemidler. Nogle giver dig overblikket og andre giver dig hurtig hjælp til at komme videre i hverdagen.

Bliv opdateret, opkvalificeret og inspireret på ZiboCare Academy, uanset hvor du befinder dig ̶ på farten, på kontoret eller ude hos borgen.

Du kan også tilmelde dig kommende webinarer og se materiale fra tidligere afholdte webinarer.

Vi udvider og opdaterer løbende indholdet, så du kan finde videoguides og relevant information om alle vores produktgrupper, bl.a. trykaflastende specialmadrasser, sansestimulerede tyngdeprodukter og lejringsprodukter.

Hold øje med siden og gå på opdagelse på: www.ZiboCareAcademy.dk

Vi passer på jer og på hinanden

Vigtig meddelelse vedrørende Coronavirus

På baggrund af Corona-situationen igangsætter vi i ZiboCare nogle tiltag for bedst muligt at passe på alle vores kunder, samarbejdspartnere, borgere og vores egne medarbejdere.

Vi holder kontakten digitalt
I ZiboCare følger vi meget nøje myndighedernes anvisninger. Vi ønsker at beskytte vores kunder, medarbejdere og de udsatte borgere, der er i vores samfund. Derudover ønsker vi at støtte op om det danske sundhedsvæsen. Derfor indstiller vi i ZiboCare nu al direkte kontakt til hospitaler og plejecentre. Vi vil i stedet være i dialog med vores kunder via telefon og andre digitale veje. Vi kommer naturligvis også på besøg, hvis der bliver efterspurgt kontakt fra vores kunder, fx ved akutte problemstillinger og behov.

Leveringssikkerhed
Vi gør vores yderste for at holde et beredskab på vores produkter, så vi sikrer leverancerne af det, der måtte være brug for. Vi har fordoblet vores produktion af vores egenproducerede madrasser, og vi har en meget tæt dialog med vores leverandører, så vi sikrer leveringerne bedst muligt. Vi gør alt, hvad vi kan – og blot hvis nogen skulle være i tvivl; der kommer ingen prisstigninger på nogen produkter hos ZiboCare i denne tid. Medmindre priserne naturligvis bliver ændret fra vores leverandører. I det tilfælde vil vi forud oplyse vores kunder om situationen.

Vi støtter beredskabet
ZiboCare er en virksomhed med mange sundhedsfaglige personer ansat. Skulle der blive behov, vil vi stille os til rådighed i et akut beredskab og hjælpe samfundet med, at vi alle kommer så godt igennem denne tid, som overhovedet muligt.

Jeannette Buchard Denker
Sygeplejerske og CEO
ZiboCare A/S

Professionelle innovative hjælpe­midler, der styrker sundhed og trivsel

ZiboCare tilbyder et bredt og professionelt udvalg af trykaflastende og sansestimulerende hjælpemidler.
Vi leverer hjælpemidler og løsninger til hospitaler, plejesektor, psykiatri, institutioner og det private marked.

I ZiboCare sætter vi en stor ære i at finde den rigtige løsning for den enkelte bruger og personalet omkring brugeren. Vi arbejder altid med udgangspunkt i de behov den enkelte bruger har. Vi tager dialogen med brugeren og det sundhedsfaglige personale fra starten, og sikrer hermed at finde den bedste løsning – ud fra de problematikker og udfordringer, den enkelte har.

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Derfor er vores faglige vejledning altid behovsorienteret, så vi – i samarbejde med brugere, klinikere etc. – finder den bedst mulige løsning og det rette hjælpemiddel. Det sparer både tid, unødige bekymringer samt menneskelige og økonomiske omkostninger – for alle parter.

Vores løsninger inden for sansestimulering og tryksårsforebyggelse kan løse mange problematikker og dække mange forskellige behov.

ZiboCares løsninger kan bl.a. bidrage til at give bedre søvn, færre smerter, skabe ro og øget trivsel og hermed øge livskvaliteten.

Hospital

Plejesektor

Psykiatri

Børn/unge

We Care Prisen 2019

Den 17. februar 2020 modtog Aarhus Friplejehjem We Care Prisen og de 10.000 kr., der følger med prisen. Læs mere…

Tema: Tryksår

Antallet af tryksår stiger i takt med, at samfundet får flere ældre og flere plejekrævende ældre. Vi har interviewet en række specialister på området og samlet viden til at forebygge tryksår. Læs mere…

Tema: Børn & unge

Sansestimulerende hjælpemidler anvendes til flere formål. Vi tilbyder et bredt sortiment af tyngdeprodukter med både taktile og prioceptive, blandt andet kædeprodukter. Læs mere…

Nyhed: Sens-Aid

Sansestimulerende tyngdetæppe med vinger, der pakker kroppen ind skaber ro hos mennesker med fx stress, tankemylder, rastløshed og angst.  Kan anvendes i alle stole og er let at tage med.  Læs mere…

Fokus på demenslidelser

Flere og flere får demenslidelser. Vi sætter fokus på hjælpemidler, der giver bedre livskvalitet – uden medicin.  Få inspiration via cases og se det brede produktsortiment.  Læs mere…

ZiboCare er Eliteleverandør
til det offentlige

Udbudsvagten har netop offentliggjort en liste over de virksomheder, der i 2018 har fungeret som leverandør til det offentlige. ZiboCare er helt i top og er blandt de 1%, der leverer mest til det offentlige. Det er vi rigtig stolte af – vores produkter og løsninger gør nemlig en forskel både for brugere og for personalet. We Care.

Med præstationen følger også titlen som certificeret eliteleverandør til det offentlige.

Professio­nelle produkter
– nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Mange af vores hjælpemidler bliver efterspurgt af private og
pårørende, som ønsker at få eller skabe mere livskvalitet i hverdagen
med enkle, ikke-medicinske, hjælpemidler.

Produkter til private  >