plejesektor

Faglig sparring
stærk implementering

Vi er med fra rådgivning
til imple­­men­te­ring

ZiboCare har i mange år været fast leverandør til hele plejesektoren i Danmark.

Vi fungerer som faglig sparring og kompetent vejleder ved valg af produkter, hjælpemidler, håndtering og implementering.

ZiboCare varetager opgaver for hele plejesektoren både regioner, kommuner og private. Vi har stor erfaring inden for både psykiatri og somatik på områderne sansestimulation og tryksårs-forebyggelse. Vi implementerer vores løsninger sammen med vores kunder til gavn for både brugere og plejepersonale.

Vi samarbejder dagligt tæt med relevante fagprofessionelle, som varetager pleje og omsorg af patienter, ældre, handicappede og udsatte borgere. I plejesektoren sørger vi blandt andet for uddannelse af sundhedsfagligt personale, så alle føler sig godt klædt på til at anvende og arbejde med vores hjælpemidler.

Vi er i dialog med alle faggrupper, som håndterer, visiterer og bruger vores hjælpemidler. Vi tilbyder faglig sparring, vejledning og rådgivning målrettet til de enkelte faggrupper og fagpersoner inden for plejesektoren.

Hjælp til både borger og personale
ZiboCare samarbejder med plejesektoren om udvikling og om at højne kvaliteten af plejen og omsorgen til den enkelte. Vi understøtter plejesektoren i, at reducere omkostninger til bl.a. sygefravær, frigive ressourcer og øge livskvaliteten for den enkelte. Vi har fokus på at reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med diagnoser som bl.a. demenslidelser, psykiske lidelser og tryksår.

 

ZiboCare er klar til rådgivning. Ring til vores kundeservice:  76 900 407 
Åben man-tors 8.00 – 16.00 og fredag 8.00 – 15.00