ZiboCare FN Verdensmål

ZiboCare og FNs Verdensmål

Hos ZiboCare arbejder vi aktivt og engageret med FN’s Verdensmål. Det giver mening, fordi en række af verdensmålene taler direkte ind i de dagsordener og værdisæt, som vi allerede arbejder med – og arbejder for.

Det gælder internt i ZiboCare, og det gælder i høj grad i forhold til det, der er en af vores helt centrale ambitioner: At bidrage til, at en hverdag med mere sundhed og trivsel bliver nemmere ude hos sundhedspersonale, borgere, patienter og brugere.

I ZiboCare bliver verdensmålene tænkt ind i fokusområder som:

  • sundhed for alle
  • fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ergonomi
  • uddannelse og videndeling
  • bæredygtige produkter og løsninger
  • kvalitetsstyring, bæredygtighed og klimahensyn

Vi har valgt at fokusere på mål 3, 4, 6,12 og 13. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med de forskellige mål.

ZiboCare FN Verdensmål

Sundhed og trivsel

ZiboCare producerer og sælger produkter og løsninger, der tilgodeser sundhedspersonalets arbejdsmiljø samt borgernes og patienternes sundhed og trivsel. Netop sundhedspersonalets arbejdsmiljø er tænkt ind i samtlige ZiboCare-produkter.

Vi vil for eksempel bidrage til at sikre et bedre ergonomisk arbejdsmiljø for personalet med færre vrid, vendinger og tunge løft. Herved bidrager vi og vores produkter til en reduktion af sygedage og omkostninger hertil, og vi bidrager til mere kvalitet i arbejdslivet.

Vi sætter hygiejne højt

ZiboCare har samtidig et skarpt fokus på hygiejne, hvilket er til glæde for både sundhedspersonale samt borgere og patienter. Mange af vores produkter kan derfor vaskes og/eller desinficeres for at højne hygiejnen og forebygge spredningen af bakterier. Formålet er klart: Det kan bidrage til kortere indlæggelser, mindre ubehag og hurtigere rehabilitering til glæde for den enkelte borger eller patient. Samtidig kan både hospitaler og kommuner spare kroner, tid og ressourcer på behandlingen.

Fremme mental sundhed

I ZiboCare har vi mange års erfaring inden for sanseintegration og sansestimulering. Vores store sortiment af sansestimulerende produkter bidrager fx. til at skabe kropsfornemmelse og – afgrænsning. Det kan bl.a. øge søvnkvaliteten, skabe ro, velvære og højne den mentale trivsel hos borgere og patienter med og uden diagnoser. De effekter bidrager samtidig indirekte til personalets mentale sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, fordi de giver patienter og borgere mere overskud, der gør dem nemmere at håndtere både nat og dag.

Sundhed er for alle

I ZiboCare vil vi gøre en forskel hver dag. Det er en del af vores DNA at bidrage til udbredelsen af en bedre og sundere hverdag. Vi mener nemlig, at sundhed bør være for alle. Det er en klar og tydelig ambition for os, som vi dagligt, sammen med og ude hos, arbejder ihærdigt på at omsætte i praksis.

Vores tilgang ”Mere sundhed for alle” handler også om at bidrage til, at vi som samfund får det største udbytte af vores ressourcer. Helt konkret betyder det, at vi gennem vores samarbejdsaftaler med landets kommuner og regioner bidrager til, at endnu flere kan få glæde og gavn af vores hjælpemidler.

ZiboCare FN Verdensmål

Kvalitetsuddannelse

For ZiboCare er viden, erfaring og uddannelse tre helt centrale grundsten i god sundhedspleje.
Derfor er det vores mål at gøre viden og uddannelse frit tilgængelig. Det gør vi blandt andet med seminarer, webinarer og fri adgang til vores online læringsplatform ZiboCare Academy.

ZiboCare Academy er en online videns- og læringsportal, som sundhedspersonale frit kan gøre brug af. Her har vi samlet alt på ét sted, så personalet let kan tilgå materialet – uanset hvor og hvornår, de har brug for det.

Genvej til læring for sundhedspersonale

Vi har udviklet ZiboCare Academy for at give sundhedspersonale en genvej til læring, opkvalificering og inspiration. Her klæder vi dem godt på med en lang række videoguides om bl.a. vores mange specialmadrasser, der bliver anvendt rundt om i landets kommuner og på hospitalerne. Med vores guides får både sundhedspersonale og patienter glæde af en optimeret brug af specialmadrassernes funktioner. Det handler om arbejdsmiljø for personalet og øget velvære for patienterne.

ZiboCare faciliterer desuden en netværksgruppe for tryksårsspecialister, som jævnligt mødes og deler deres viden og erfaring inden for forebyggelse af tryksår. Vi oplever, at netværksgruppen danner ramme om en vigtig og nyttig videndeling, der bringer ny viden og erfaringer rundt i hele landet.

Undervisning og vejledning

Vores konsulenter underviser og vejleder i brugen af ZiboCares produkter – både ude hos den enkelte borger eller for større grupper af sundhedspersonale, der samles ude på f.eks. sygehusafdelinger. Efter undervisningen kan personalet anvende deres nye viden i praksis. Emnerne i vores undervisning og vejledning kan dække alt fra implementeringen af produkterne til rådgivning og vejledning i samlede løsninger for den enkelte borger eller patient samt for kunden som helhed. Alt sammen for at bidrage til den enkeltes læring og udvikling.

Sundhedsfagligt uddannede konsulenter

ZiboCares fokus på verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse, handler ikke kun om at tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere adgang til stor og ny viden om vores produkter og løsninger.
Det handler også om vores egne, interne kompetencer og vores egen uddannelsesprofil.
Netop derfor er alle konsulenter i ZiboCare sundhedsfagligt uddannede og opdateret med den nyeste viden.

Det betyder, at vores kunder er sikret professionel sparring til konkrete borger- eller patientproblematikker. I fællesskab finder vi den bedst mulige løsning til glæde for både personalet samt borgere og patienter. I den sparring og dialog spiller kompetencer, uddannelse og videndeling en helt central rolle.

ZiboCare FN Verdensmål

Rent vand og sanitet

I ZiboCare arbejder vi løbende med at minimere både vand- og vaskemiddelforbruget på vores interne NIR-certificerede vaskeri.

Vandforbrug og kemikalier

Verdensmål nr. 6 understreger, hvor vigtigt det er, at vi sparer mest muligt på vores vandressourcer. Derfor arbejder vi hos ZiboCare hver dag for at minimere vores vandforbrug så meget som muligt. For eksempel i vores interne NIR-certificerede vaskeri.

I vaskeriet har vi skiftet til andre typer vaskemidler, som har gjort det muligt at reducere vores vasketider, energiforbrug og mængden af spildevand. Vi har desuden eget rensningsanlæg, der sikrer, at vandet fra vores vaskeri renses optimalt, og vi har fokus på at have energirigtige maskiner i vaskeriet og en mulighed for genanvendelse af vaskevand.

Andre fokusområder er vores bestræbelser på at mindske brugen af kemikalier i vaskemidler og lavere vasketemperaturer, UDEN at vi går på kompromis med hygiejnen. Den prioriterer vi lige så højt som vores kunder og samarbejdspartner, fordi hygiejnen naturligvis bør være helt essentiel for alle, der arbejder på sundhedsområdet.

Grøn rengøring

På vores hovedkontor stiller vi også grønne krav til vores rengøringsselskab. Det gør vi bl.a. ved at vælge en samarbejdspartner, der værner om miljøet og anvender miljømærkede rengøringsprodukter.

ZiboCare FN Verdensmål

Ansvarligt forbrug og produktion

I ZiboCare er vores produkter omdrejningspunktet i vores virksomhed. Vores kunder er ofte hospitaler, plejesektor, psykiatri, institutioner samt detail, og produkterne bliver til dagligt anvendt af mange forskellige brugergrupper. Det er derfor vigtigt for os, at alle kan føle sig trygge ved at bruge netop vores produkter – uanset om der er tale om sundhedspersonale, borgere eller patienter.

Vi føler samtidig et ansvar for, at produkterne er tænkt, produceret, transporteret, anvendt og genanvendt med størst muligt hensyn til FN’s verdensmål, miljø og bæredygtighed. Derfor stiller vi store krav til kvalitet, produktion og dokumentation hos vores samarbejdspartnere, så deres ansvarlighed afspejler ZiboCares. Netop derfor er alle ZiboCare’s produkter CE-mærkede, så de både opfylder egne, interne krav og internationale standarder og direktiver.

Lang produktcyklus

Når vi selv udvikler eller tager nye produkter hjem fra vores leverandører, har vi fokus på en lang levetid. Det betyder, at efter en grundig vask og/eller rengøring, kan størstedelen af vores produkter bruges til den samme eller nye borgere eller patienter. Det gælder vores sansestimulerende produkter såvel som vores madrasser, hvor produkterne kan bruges langt ud over den anførte levetid.

Genbrugshjælpemidler og leasing

ZiboCare udvikler ikke kun løbende på de konkrete produkter og løsninger, vi tilbyder vores kunder. Vi udvikler samtidig på, hvordan vi giver kunderne adgang til løsningerne på, så det afspejler kundernes behov og ressourcer bedst muligt.

Et godt eksempel er vores ZiboLease, der er lejekoncepter, hvor kunder kan leje i stedet for at købe hjælpemidler. Det kan for eksempel være bariatriske produkter, der bruges sjældent. Kundens fordele er bl.a., at der ikke er nogen egentlig investering, kun leje, og at der er mindre behov for plads til opbevaring af produkterne. Den lagerføring klarer ZiboCare.

Kvalitet, pris og bæredygtig indkøbspraksis

Verdensmål nr. 12 taler om ansvarlighed, der for ZiboCare også omfatter den rette balance mellem gode kvalitetsprodukter og gode priser. Vores balance mellem kvalitet og pris betyder samtidig, at vi opfylder den bæredygtige indkøbspraksis i både den offentlige og den private sektor.

Test og kvalitetskontrol

Alle varer I ZiboCare testes og afprøves efter EU’s forskrifter, inden de bringes i handlen. Det sikrer både borger/patient og plejepersonale, at de kan have fuld tillid til produktet.
I produktudviklingen og samarbejdet med leverandører og underleverandører tjekker vi altid op på, om disse lever op til og overholder de gældende standarder for produktet. Det sker både før produktet bliver bragt i handlen, lige som det løbende bliver tjekket efterfølgende.

Bæredygtig fragt

Fragten af både produkter, færdige løsninger og dele, der skal samles til produkter spiller naturligvis en rolle, når vi hos ZiboCare skal matche verdensmål nr. 12. Vi bestræber os på, at produkter og løsninger fylder mindst muligt under transport, og at transporttiden holdes på et minimum.

Når det gælder produkter, der produceres udenfor Danmark, har vi, hvor det er muligt, samlet produktioner af forskellige varer på samme fabrikker. På den måde kan vi udnytte kapaciteter i forhold til transport, fx når det handler om at fylde containere helt før transport.

Det er samtidig oplagt, at vi ved hvert produkt kigger på i bæredygtige (transport)løsninger, fx omkring reducering af plast i emballage.

Sunde produkter

Det er vigtigt for os, at vores produkter kan bruges af alle. Derfor tænker vi også allergivenlighed ind i vores produkter.

Vores skumprodukterne består af nogle få men gennemtestede råvarer. Det mindsker risikoen for allergier og er dermed et sundere valg.

For alle ZiboCare-produkter, der indeholder tekstil, er kravet, at de er Standard-100 by OEKO-TEX®-certificeret.

Standard-100 by OEKO-TEX®-certificeringen er en international, frivillig og uafhængig mærkningsordning for tekstiler. Det er forbrugerens garanti for, at produktet er testet og overholder strenge krav til indholdet af skadelige stoffer, der kan være farlige for både helbredet og miljøet.

Ansvarlig og miljørigtig produktion

Det er et krav, at vores produkter bliver produceret på en ansvarlig måde. Derfor har vi et skarpt fokus på det miljømæssige aspekt i produktionen og at arbejdsforholdene på fabrikkerne er i top. Vi kontrollerer, at vores leverandører er ISO14001-certificerede (Energimiljøledelsessystem). Alternativt at de kan fremlægge dokumentation for, at de efterlever ISO14001.

Vi ser i stigende grad, at det er et krav i forhold til udbud, at man som virksomhed har udarbejdet og implementeret et velfungerende kvalitetsstyringssystem. Et sådant kvalitetsstyringssystem fik vi i ZiboCare færdiggjort og implementeret i 2020.

Leverandørstyring

Som en del af kvalitetsstyringssystemet sikres kvaliteten og ensartetheden i produktionen gennem tæt dialog med vores leverandører. Herunder foretager vi en revurdering af vores eksisterende leverandører en gang om året.

Brug af emballage og papir

I ZiboCare bruger vi emballage til at beskytte vores produkter under fragt. Det gælder både, når produkterne bliver fragtet fra vores leverandører til vores lager, men også når de bliver sendt ud til vores kunder, så modtagerne er sikret, at produktet er som forventet, når det kommer frem.

Vi prøver løbende at gentænke og forbedre emballagen til vores produkter. Det har bl.a. resulteret i, at vi bruger mindre engangsplastik, når vi pakker vores madrasser, da de bliver fladpakket i stedet for at blive rullet sammen. Det har også vist sig at have en gavnlig effekt på skummets holdbarhed og fasthed i madrasserne.
ZiboCare transporterer mange produkter. Emballage er nødvendigt af hensyn til hygiejne, holdbarhed og produktsikkerhed.

Vi stiller krav og laver vejledninger til vores leverandører vedrørende produkternes emballage. Det er vigtigt for os, at produkterne skal være sikre at transportere, men transporten skal også foregå, uden vi bruger unødvendig emballage og ressourcer.

Minimal brug af tryksager

I ZiboCare har vi besluttet, at vi ikke længere udleverer trykte kataloger og brochurer, da vi ønsker at blive papirløse i vores salgsarbejde. Vi sender derfor kun salgs- og marketingmateriale elektronisk til vores kunder.

Er det uundgåeligt at bruge print, forsøger vi at minimere antallet af tryk væsentligt og kun anvende FSC-mærket papir fra ansvarligt skovbrug.

Affaldssortering

Både på vores kontor og lager tænker vi løbende i at blive endnu skarpere på vores affaldssortering. Vi har bestemt os for at vores affald skal genbruges eller genvindes til ny energi eller materialer. Så sikrer vi en cirkulær økonomi, som er så miljøvenlig som muligt for nutidens standarder.

Vi har i den forbindelse implementeret en ny og effektiv affaldssortering. Konkret deler vi vores affald op i 6 grupper: Brandbart, pap, klar plast, strapex bånd, metal og jern samt elektronik.

Brandbart affald omdannes til fjernvarme via det lokale forbrændingsanlæg. På den måde er vi med til at give alle de lokale fjernvarmekunder varme. Pap, klar plast og strapex bånd sorteres og genbruges. Derudover genvindes metal og jern til nye materialer, hvor metal og jern indgår.
På den måde sørger vi for at vores Co2 aftryk bliver så minimalt som overhovedet muligt.

ZiboCare FN Verdensmål

Klimaindsats

Hjemtagning af varer

I ZiboCare vil vi reducere vores CO2-belastning. Det gør vi bl.a. ved, at vi minimerer vores hjemtagelse af produkter med fly. Samtidig har vi løbende optimeret og strammet op i vores indkøbsplanlægning. Det har resulteret i, at færre produktpartier bliver fløjet ind. I stedet bliver flere produkter fragtet hjem med skib eller tog, der har langt mindre klimaaftryk.

Vi tager ansvar. I praksis betyder det, at vi hos ZiboCare løbende vurderer, om det er muligt at producere vores produkter tættere på vores kunder, så vi kan reducere vores CO2-belastning endnu mere. Produktionen af vores volumenvarer er allerede trukket hjem til Danmark, så der spares lange transporter fra Frankrig og Spanien.

Forsendelse af varer

I ZiboCare optimerer vi løbende vores logistik, da der her er en del muligheder i forhold til vores klimaindsats. For eksempel optimerer vi med flere direkte leveringer fra fabrik til vores kunder. På den måde undgår vi ekstra kørsel til/fra vores lager. Vi arbejder samtidig med ”logiske leveringer”, hvor vi planlægger vores ruter og transport meget nøje. På den måde sparer vi både mere tid og udleder mindre CO2.

Vores fokus på transport handler også om, at vi kontinuerligt arbejder på at mindske antallet af småleveringer fra vores lager til kunderne. Det gør vi bl.a. ved aktivt at få flere af vores kunder til at bestille palleleveringer, som er mere skånsomt for miljøet.

Vi arbejder løbende med at omlægge virksomhedens bilpark til mere klima- og miljøvenlige valg. For eksempel ved at udskifte vores nuværende biler til el-biler og have installeret opladestandere til vores ansattes eller samarbejdspartneres el- eller hybridbiler.

Kørsel til arbejde og møder

I ZiboCare arbejder vi på at minimere vores interne transportaktiviteter. Det gør vi bl.a. ved, at mange af vores medarbejdere arbejder hjemme flere dage i løbet af ugen.

Samtidig ansporer vi til samkørsel medarbejderne imellem, og vi ændrer vores fysiske møder til digitale møder i det omfang, det giver mening. Det har også betydning for ZiboCare’s konsulenter, der planlægger mange af deres kundebesøg, så de gennemføres, når de allerede befinder sig i et geografisk nærtliggende område.

Online undervisning

Alle ZiboCares kunder introduceres til vores online viden- og læringsportal, ZiboCare Academy. På den måde kan meget kørsel til undervisning eller seminarer undgås, og læringen kan foregå som selvstudie eller via webinarer.