ZiboCare FN Verdensmål

ZiboCare og FNs Verdensmål

Hos ZiboCare arbejder vi aktivt og engageret med bæredygtighed med inspiration fra FNs 17 Verdensmål. For os giver det mening, fordi en række af verdenmålene taler direkte ind i de dagsordener og værdisæt, som vi allerede arbejder med både internt og eksternt i vores hverdag.

Bæredygtighed er vigtigt for os, fordi vi ønsker at kunne bidrage til et positivt aftryk på verden. Vi har derfor udarbejdet en række målsætninger på tværs af vores værdikæde, hvor vi mener at vi kan gøre en forskel ved at forbedre os.

I ZiboCare søger vi konstant at dygtiggøre os, da vi mener at vi på den måde kan arbejde ambitiøst og dynamisk med bæredygtighed. I ZiboCare bliver verdensmålene tænkt ind i de tre fokusområder:

  • Sundhed for alle
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Uddannelse og vidensdeling

Sundhed for alle

I ZiboCare vil vi gøre en forskel hver dag. Det er en del af vores DNA at bidrage til udbredelsen af en bedre og sundere hverdag, ved at leverer holdbare og innovative løsninger til sundhedsområdet. Løsninger, der forebygger, behandler og lindrer – og ikke mindst gør en forskel. Vi mener nemlig at sundhed skal være for alle. Det er en klar og tydelig ambition hos os, som vi dagligt arbejder ihærdigt på at omsætte i praksis.

ZiboCare producerer og sælger produkter og løsninger indenfor sundhed og pleje, der tilgodeser alle de forskellige bruger-grupper som det enkelte produkt skal anvendes til og af. Alle ZiboCares produkter har øje for sundhedspersonalets arbejdsmiljø uden at gå på kompromis med borgernes og patienternes sundhed og trivsel.

Netop sundhedspersonalets arbejdsmiljø er indtænkt i samtlige ZiboCare produkter. Vi vil for eksempel bidrage til at sikre et bedre ergonomisk arbejdsmiljø for personalet med færre vrid, vendinger, tunge løft og dermed en mindre belastning på kroppen. Herved bidrager vi og vores produkter til en reduktion af sygedage og omkostninger hertil, og vi bidrager til en højere kvalitet i arbejdslivet.

ZiboCare har samtidig et skarpt fokus på hygiejne. Mange af vores produkter kan vaskes af og/ eller desinficeres, hvilket forbedrer hygiejnen og forebygger spredningen af bakterier. Derudover er det med til at forlænge produktets brugsperiode, idet produktet nemt og sikkert kan anvendes igen og igen efter rengøring.

Ud over vores produkter indenfor pleje, har vi også mange års erfaring med udvikling af produkter indenfor sanseintegration og sansestimulering. Vores store sortiment af sansestimulerende produkter bidrager for eksempel til at skabe bedre kropsfornemmelse og – afgrænsning. Det kan blandt andet være med til at øge søvnkvaliteten, skabe ro og velvære. Generelt er produkterne med til at højne den mentale trivsel både hos borgere og patienter med og uden diagnoser. De positive effekter som produkterne bidrager til er samtidig med til at påvirke personalets mentale sundhed, trivsel og arbejdsmiljø indirekte, fordi de giver patienter og borgere mere overskud, der gør dem nemmere at håndtere i dagligdagen.

Formålet med alle vores produkter er klar: At bidrage til kortere indlæggelser, mindre ubehag og hurtigere rehabilitering til glæde for den enkelte borger eller patient. Samtidig kan både hospitaler og kommuner mv. spare penge, tid og ressourcer på behandlingen, der har øje for det sundhedsfaglige personales arbejdsgange og trivsel.

Vores målsætning er fortsat at kunne udvikle produkter, der på nye og innovative måder kan være med til at bidrage til et sundt arbejdsmiljø for sundhedspersonalet, samt en tryg og sikker håndtering af borgere og patienter med fokus på en forbedring af komfort og livskvalitet.

Vores interne arbejde

Internt i ZiboCare arbejder vi også på at skabe rammerne for en sund arbejdsplads med god trivsel på tværs af vores værdikæde. Vi ønsker en etisk arbejdsplads, hvor alle føler sig velkommen og værdsat. Vi har derfor også en Code of Conduct for alle vores leverandør og samarbejdspartnere, hvor arbejdsmiljø er en af de primære emner beskrevet samt en intern personalehåndbog, hvor alle vores reglementer og guidelines er beskrevet.

Vi arbejder kontinuerligt på tiltag for at forbedre vores arbejdsmiljø, der skal være med til at ZiboCare bliver ved med at være en god arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Vi kigger blandt andet på tiltag til at mindske antallet af sygedage samt forhindre arbejdsulykker. Vi har desuden en medarbejderrepræsentant, som er med til at sikre et godt arbejdsmiljø, og overholder alle danske reglementer omkring arbejdsmiljø.

Ligestilling og diversitet

ZiboCare går ind for ligestilling mellem sine medarbejdere uanset køn, etnisk oprindelse, religiøs overbevisning eller lignende – både hvad angår karrieremuligheder og lønforhold. Medarbejderne lønnes efter deres kvalifikationer, ansvar og arbejdsopgavernes karakter uden hensyn til medarbejdernes køn, etniske oprindelse, religiøse overbevisning mv. Derudover er alle medarbejdere indbefattet af en sundhedsforsikring og en obligatorisk pensionsordning.

Ansvarligt forbrug og produktion

I ZiboCare er vores produkter omdrejningspunktet i vores virksomhed. Vores kunder er ofte hospitaler, plejesektor, psykiatri, institutioner samt detail, og produkterne bliver til dagligt anvendt af mange forskellige brugergrupper. Det er derfor vigtigt for os, at alle kan føle sig trygge ved at bruge netop vores produkter – uanset om der er tale om sundhedspersonale, borgere eller patienter.

Vi føler samtidig et ansvar for, at produkterne er tænkt, produceret, transporteret, anvendt og genanvendt med størst muligt hensyn til miljø og bæredygtighed. Derfor stiller vi store krav til kvalitet, materialer og produktion af alle vores produkter. Vi håndholder dette gennem vores Code of Conduct, og kræver desuden dokumentation fra alle vores samarbejdspartnere, så deres ansvarlighed afspejler ZiboCares. Netop derfor er alle ZiboCare’s produkter CE-mærkede, så de både opfylder egne, interne krav og internationale standarder og direktiver. Vi har desuden et skarpt fokus på det miljømæssige aspekt i produktionen og at arbejdsforholdene på fabrikkerne er i top. Som en del af vores Code of Conduct kontrollerer vi derfor også, at vores leverandører er ISO14001-certificerede (Energimiljøledelsessystem). Alternativt at de kan fremlægge dokumentation for, at de efterlever ISO14001.

Vi ser i stigende grad, at det er et krav i forhold til udbud, at man som virksomhed har udarbejdet og implementeret et velfungerende kvalitetsstyringssystem. Et sådant kvalitetsstyringssystem fik vi i ZiboCare færdiggjort og implementeret i 2020. Som en del af kvalitetsstyringssystemet sikres kvaliteten og ensartetheden i produktionen gennem tæt dialog med alle vores leverandører. Herunder foretager vi en revurdering af vores eksisterende leverandører en gang om året.

Vores produkter

Det er vigtigt for os, at vores produkter kan bruges af alle. Derfor anvender vi højkvalitets materialer – og benytter os desuden af certificeringer, for at sikre at vores produkter er sikre at bruge. Vi tænker blandt andet allergivenlighed ind i vores produkter. Vores skumprodukter består af nogle få men gennemtestede materialer. Det mindsker risikoen for allergier og er dermed et sundere valg. For alle ZiboCare-produkter, der indeholder tekstil, er kravet, at de er Standard-100 by OEKO-TEX ®-certificeret.

Standard-100 by OEKO-TEX®-certificeringen er en international, frivillig og uafhængig mærkningsordning for tekstiler. Det er forbrugerens garanti for, at produktet er testet og overholder strenge krav til indholdet af sundhedsskadelige stoffer, der kan være farlige for både helbredet og miljøet. Vi har en målsætning om at skulle opnå flere certificeringer, hvor dette giver mening i forhold til vores produktion og produktsortiment.

Alle ZiboCares produkter testes og afprøves efter EU’s forskrifter, inden de bringes i handlen. Det sikrer både borger/patient og plejepersonale, at de kan have fuld tillid til produktet. I produktudviklingen og samarbejdet med leverandører og underleverandører tjekker vi altid op på, om disse lever op til og overholder de gældende standarder for produktet. Det sker både før produktet bliver bragt i handlen, lige som det løbende bliver tjekket efterfølgende.

Produktlivscyklus

Fra design af produktet til produktionen har vi også et stort fokus på produktets levetid. Det betyder at vi designer og producerer produkter med øje for:

  • Brugsfase
  • Produktlivsforlængelse
  • Genanvendelse og genbrug

Vores produkter er skabt til at blive brugt. De er enormt slidstærke, og nemme at rengøre. Det betyder, at efter en grundig vask og/eller rengøring, kan størstedelen af vores produkter bruges til den samme eller nye borgere eller patienter. Dette er med til at forlænge brugsfasen for produkterne på en nem og sikker måde. Det gælder vores sansestimulerende produkter såvel som vores madrasser, hvor produkterne kan bruges langt ud over den anførte levetid. Ved at forlænge levetiden for vores produkter, er vi med til at sænke ressourceforbruget.

Derudover har vi også fokus på produktlivsforlængelse. Det betyder at størstedelen af vores produkter er designet til at kunne vedligeholdes eller repareres, hvis der skulle være behov for dette. Ved at sikre vedligeholdelse som en mulighed for vores produkter, mindsker vi behovet for at skulle udskifte med et nyt produkt. Vi udfører en del af denne service direkte ved ZiboCares hovedkontor, og dermed sikre vi også produktkvaliteten – og jeres tryghed, uden at produktet mister værdi.

Efter endt levetid, har vi desuden fokus på at vores produkter bliver ansvarligt afskaffet og har anført på det enkelte produkt hvis noget kan genanvendes eller hvorledes det afskaffes.

Vi arbejder internt og i samarbejde med vores leverandører på hvordan vi bedst muligt kan forlænge produktets livscyklus gennem cirkulær økonomi, hvor hele eller dele af produktet genanvendes eller genbruges, uden at gå på kompromis med vores produktkvalitet. Vi arbejder for at opnå en cirkulær produktlivscyklus, i den grad hvor det er muligt indenfor de reglementer og rammer, som vi er underlagt.

NIR-certificeret vaskeri

Hos ZiboCare har vi vores interne NIR-certificeret vaskerier, hvor vi rengøre produkter efter højeste hygiejniske standart samtidig med at vi minimerer både vand- og vaskemiddelforbruget. I vaskeriet har vi derfor skiftet til andre typer vaskemidler, som har gjort det muligt at reducere vores vasketider, energiforbrug og mængden af spildevand. Vi har desuden eget rensningsanlæg, der sikrer, at vandet fra vores vaskeri renses optimalt, og vi har fokus på at have energirigtige maskiner i vaskeriet og en mulighed for genanvendelse af vaskevand.

Andre fokusområder er vores bestræbelser på at mindske brugen af kemikalier i vaskemidler og lavere vasketemperaturer, uden at vi går på kompromis med hygiejnen. Den prioriterer vi lige så højt som vores kunder og samarbejdspartner, fordi hygiejnen naturligvis bør være helt essentiel for alle, der arbejder på sundhedsområdet.

Bæredygtig forsendelse

I ZiboCare har vi en klar målsætning omkring at reducere vores CO2-belastning. Det gør vi blandt andet ved, at optimerer vores logistik, da vi her ser en del muligheder i forhold til nedbringe vores negative aftryk. For eksempel optimerer vi med flere direkte leveringer fra fabrik til vores kunder, for på den måde at undgå ekstra kørsel til/fra vores lager. Vi arbejder samtidig med det vi kalder ”logiske leveringer”, hvor vi planlægger vores ruter og transport meget nøje. På den måde sparer vi både mere tid og udleder mindre CO2.

Samtidig har vi løbende optimeret og strammet op i vores indkøbsplanlægning. Det har resulteret i, at færre produktpartier bliver fløjet hjem. I stedet bliver flere produkter fragtet hjem med skib eller tog, der har langt mindre klimaaftryk.

Produktion tættere på

Hos ZiboCare vurderer vi løbende, om det er muligt at producere vores produkter tættere på vores kunder, så vi kan reducere vores CO2-belastning endnu mere. Produktionen af vores volumenvarer er allerede trukket hjem til Danmark, så der spares lange transporter fra for eksempel Frankrig og Spanien.

Når det gælder produkter, der produceres udenfor Danmark, har vi, hvor det er muligt, samlet produktioner af forskellige varer på samme fabrikker. På den måde kan vi udnytte kapaciteter i forhold til transport, for eksempel når det handler om at fylde containere helt før transport.

Vores fokus på transport handler også om, at vi kontinuerligt arbejder på at mindske antallet af små leveringer fra vores lager til kunderne. Det gør vi blandt andet ved aktivt at få flere af vores kunder til at bestille palleleveringer. Vi bestræber os på, at produkter og løsninger fylder mindst muligt under transport, for på den måde at kunne transportere større mængder i samme container, på den måde nedbringe aftrykket pr. produkt.

Brug af emballage

I ZiboCare bruger vi emballage til at beskytte vores produkter under fragt. Det gælder både, når produkterne bliver fragtet fra vores leverandører til vores lager, men også når de bliver sendt ud til vores kunder, så modtagerne er sikret, at produktet er som forventet, når det kommer frem.

Vi prøver løbende at gentænke og forbedre emballagen til vores produkter. Det har blandt andet resulteret i, at vi bruger mindre engangsplastik, når vi pakker vores skummadrasser, da de bliver fladpakket i stedet for at blive rullet sammen. Det har også vist sig at have en gavnlig effekt på skummets holdbarhed og fasthed i madrasserne. For at mindske spild og overforbrug, stiller vi krav og laver udførlige vejledninger til vores leverandører vedrørende produkternes emballage. Det er vigtigt for os, at produkterne skal være sikre at transportere, men transporten skal også foregå, uden vi bruger unødvendig emballage og ressourcer.

ZiboCare transporterer mange produkter, og anvender dermed også meget emballage, hvilket er nødvendigt af hensyn til hygiejne, holdbarhed og produktsikkerhed. Vi har en målsætning om konstant at kunne optimere os på dette område, i samarbejde med vores leverandører for på den måde at kunne sikre en ansvarlig produktion gennem hele værdikæden.

Genbrugshjælpemidler og leasing

ZiboCare udvikler ikke kun løbende på de konkrete produkter og løsninger, vi tilbyder vores kunder. Vi udvikler samtidig på, hvordan vi giver kunderne adgang til løsningerne på, så det afspejler kundernes behov og ressourcer bedst muligt.

Et godt eksempel er vores ZiboLease, der er lejekoncepter, hvor kunder kan leje i stedet for at købe hjælpemidler. Det kan for eksempel være bariatriske produkter, der bruges sjældent. Kundens fordele er blandet andet, at der ikke er nogen egentlig investering, kun leje, og at der er mindre behov for plads til opbevaring af produkterne. Den lagerføring klarer ZiboCare. På den måde sikre vi at produkter er klar til brug, og at der bliver ført service på produktet efter brug, således det er klar til at hjælpe en ny borger eller patient efterfølgende.

Derudover arbejder ZiboCare aktivt med at kunne forlænge brugsperioden af produkterne for eksempel gennem konceptet “genbrugshjælpemidler”, hvor vores produkter anvendes i lande, der har andre reglementer, blandt andet end længere anvendelsesdato på det enkelte produkt. Dette betyder at produkterne kan bruges, efter den danske anvendelsesdato er overskredet. Vores produkter holder langt ud over denne anvendelsesdato, og kan derfor stadig trygt og sikkert anvendes indenfor andre landes reglementer.

Uddannelse og vidensdeling

For ZiboCare er viden, erfaring og uddannelse tre helt centrale grundsten i god sundhedspleje. Derfor har vi en målsætning omkring at gøre viden og uddannelse frit tilgængelig. Ved at give adgang til uddannelse og viden bidrager vi til opkvalificering af personale, og dermed en bedre sundhedspleje.

Vi bidrager til dette via seminarer, webinarer og fri adgang til vores online læringsplatform ZiboCare Academy. ZiboCare Academy er en online videns- og læringsportal, som sundhedspersonale frit kan gøre brug af. Her har vi samlet alt på ét sted, så personalet let kan tilgå materialet – uanset hvor og hvornår, de har brug for det. Tanken bag ZiboCare Academy er at udvikle et sted, hvor vi kan give sundhedspersonale en genvej til læring, opkvalificering og inspiration. Her klæder vi dem godt på med en lang række videoguides om blandt andet vores mange specialmadrasser, der bliver anvendt rundt om i landets kommuner og på hospitalerne. Med vores guides får både sundhedspersonale og patienter glæde af en optimeret brug af specialmadrassernes funktioner. Det handler om arbejdsmiljø for personalet og øget velvære for patienterne.

ZiboCare faciliterer desuden en netværksgruppe for tryksårsspecialister, som jævnligt mødes og deler deres viden og erfaring inden for forebyggelse af tryksår. Vi oplever, at netværksgruppen danner ramme om en vigtig og nyttig videndeling, der bringer ny viden og erfaringer rundt i hele landet.

Derudover er alle vores egne konsulenter i ZiboCare sundhedsfagligt uddannede og opdateret med den nyeste viden, hvilket betyder at de har kompetencerne til at undervise og vejlede i brugen af ZiboCares produkter. Vores konsulenter underviser og vejleder i brugen af ZiboCares produkter – både ude hos den enkelte borger eller for større grupper af sundhedspersonale, der samles ude på for eksempel sygehusafdelinger. Efter undervisningen kan personalet anvende deres nye viden i praksis. Emnerne i vores undervisning og vejledning kan dække alt fra implementeringen af produkterne til rådgivning og vejledning i samlede løsninger for den enkelte borger eller patient samt for kunden som helhed. Alt sammen for at bidrage til den enkeltes læring og udvikling.

Vores kunder er derfor sikret professionel sparring til konkrete borger- eller patientproblematikker. Vores faglige vejledning er altid behovsorienteret, så vi i samarbejde med bruger, kliniker mv. finder den bedst mulige løsning og det rette hjælpemiddel. Det sparer både tid, unødige bekymringer samt menneskelige og økonomiske omkostninger – for alle parter. I fællesskab finder vi den bedst mulige løsning til glæde for både personalet samt borgere og patienter. I den sparring og dialog spiller kompetencer, uddannelse og videndeling en helt central rolle.