institutioner

Mere trivsel, færre konflikter og 
mindre medicin

Skru op for trivsel
og ned for konflikter

Mistrivsel, diagnoser, medicin og terapi er virkeligheden for et stigende antal af børn og unge. Men man kan med enkle ikke-medicinske hjælpemidler skabe bedre trivsel, færre konflikter, mindre medicin mm

ZiboCare har i mange år leveret produkter og hjælpemidler til institutioner, skoler og uddannelsessteder. Vi samarbejder med både læger, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og terapeuter omkring børn med særlige behov. Også her betragtes vi af vores kunder og samarbejdspartnere som fagkompetente sparringpartnere.

Børn og unge kan have mange forskellige udfordringer, diagnoser, forskellige grader af angst og stress eller motoriske vanskeligheder – og  vi oplever et stigende behov for at tænke i løsninger f.eks. via sansestimulering.

 

Hvad man har i benene, har man også i hovedet
Børn lærer med hele kroppen. Denne læring er grundlag for udvikling af såvel intellekt som personlighed. Den kropslige udvikling er vigtig for mange færdigheder – sansning, kropsbevidsthed, evnen til at orientere og begå sig, trivsel og indlæring.

Barnets kropsfornemmelse er basal for det komplekse samspil mellem perceptuelle og sproglige færdigheder. Læse- og skrivefærdigheder styrkes, såvel som øvrige kognitive færdigheder, når man har god fornemmelse for sin egen krop. Tyngdehjælpemidler, som kædevest eller kædetæppe, kan styrke kropsfornemmelsen. Dette bidrager til mere ro – både mentalt og motorisk.

 

ZiboCare er klar til rådgivning. Ring til vores kundeservice:  76 900 407 
Åben man-tors 8.00 – 16.00 og fredag 8.00 – 15.00

 

Hospital

Plejesektor

Psykiatri

Børn/unge