psykiatri

Mere trivsel blandt
psykisk sårbare

Øget livs­kvalitet hos
psykisk sårbare men­nesker

Psykiske lidelser udgør i Danmark den største sygdomsudfordring i vores samfund, med 25% i forhold det samlede sygdomsbillede. Psykiske lidelser er årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner. Enkle hjælpemidler kan øge trivsel og sundhed for borgere med psykiske lidelser.

ZiboCare er en af de førende leverandører til både psykiatriske hospitalers åbne og lukkede afsnit, bosteder og private hjem. Vi har tæt samarbejde med de sundhedsprofessionelle i psykiatrien fra sygeplejersker og læger til terapeuter og pædagogisk personale, både om udvikling og anvendelse af vores hjælpemidler.

Nogle mennesker har svært ved at bearbejde de inputs, som sanserne modtager fra omverdenen og sender til hjernen. Det kan give store udfordringer i hverdagen. Mange børn med fx ADHD lider for eksempel af en svækket sanseintegration. De har svært ved at koncentrere sig, fokusere, sidde stille, falde i søvn og føler en generel fysisk eller psykisk uro.

Sansestimulering virker
ZiboCare har et bredt sortiment af ikke-medicinske hjælpemidler, der stimulerer sanserne og kan være med til at give mere trivsel i hverdagen – og ikke mindst reducere tvang og medicinering i psykiatrien.

Vi har et sortiment af Sense- og kædeprodukter fx kædevest, kædetæppe, kædedyne og det nye Sens-Aid multitæppe.  Du kan vælge mellem mange forskellige typer madrasser med forskellige muligheder for stimuli og materialer.

FAKTA: Der er mange forskellige psykiske lidelser – men fælles er, at sansestimulering kan have gode, positive effekter og skabe bedre trivsel i hverdagen.

Udfordringer, hvor vi af erfaring ved at, vores hjælpemidler anvendes med positiv effekt. Fx. ADHD, Angst og fobier, Bipolar lidelse, Borderline, Depression, Mental retardering. Misbrugslidelser, OCD, Psykoser, Personlighedsforstyrrelser, Psykiske udviklingsforstyrrelser, Selvskade, Skizofreni, Spiseforstyrrelser og Stress.

Rådgivning, vejledning og uddannelse
ZiboCare er klar med rådgivning, vejledning og uddannelse i brugen af de forskellige hjælpemidler og kan guide dig til at vælge den bedste løsning til det aktuelle behov.

Har du brug for faglig sparring og vejledning?
Kontakt ZiboCare kundeservice på tel: 76 900 407