Artikel

Når teknologien bliver
et supplement til plejen

Madrassen der mindsker tryksår og frigiver varme hænder

Den dynamiske hybridmadras, NoDec Wizard, frigiver ressourcer hos plejepersonalet og mindsker risikoen for tryksår for den immobile borger og patient gennem automatiske vendinger og vekseltryk.

Hos ZiboCare har vi både borgeren/patienten og fagpersonalet i centrum, når vi udvikler produkter.

CareNet – Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi har skrevet en artikel om, hvordan vores dynamiske hybridmadras, NoDec Wizard, aflaster og frigiver ressourcer hos plejepersonalet samt mindsker tryksår hos immobile borgere og patienter.

I en tid hvor afstand er en fast del af hverdagen, kan NoDec Wizard tilmed også være med til at mindske antallet af kontakter til patienten eller borgeren, fordi madrassen selv kan kippe. På den måde reduceres risikoen for smitte.

Læs hele artiklen her.