viden

Søvnproblemer hos
børn med ADHD

Behandling af søvnproblemer
hos børn med ADHD

Videnskabeligt fordybningsarbejde, interview-studie med undersøgelse af effekt af tyngdedynebehandling blandt børn med ADHD og andre psykiatriske diagnoser.

Behandling af søvnproblemer hos børn med ADHD
En lang række børn med ADHD og andre neuropsykiatriske sygdomme lider af søvnproblemer. Det har vist sig, at disse børn har en længere indsovningstid end andre børn.
Flere studier har vist, at tyngdedyner er en effektiv behandlingsform til disse børn. Tyngdedynerne kan være et alternativ eller et supplement til medicinsk behandling. Den sensoriske stimuli fra tyngdedynerne bidrager til mere ro og forkorter barnets indsovningstid.

I dette studie er forældre til 52 børn med ADHD og andre neuropsykiatriske diagnoser blevet bevilget en tyngdedyne, og er blevet fulgt gennem interviews omkring deres oplevelse med tyngdedynen. I disse interviews er der primært fokuseret på indsovningstid, generel søvnkvalitet og hvordan barnet er blevet påvirket heraf i dagtimerne. Desuden er der stillet spørgsmål til anvendelsesfrekvens, medicinering og hvorledes tyngdedynen er blevet anvendt.

Resultatet viser sig at være meget positivt. Klart størstedelen er meget tilfredse med tyngdedynens effekt og har set en tydelig forbedring hos børnene med hensyn til indsovningstiden. En del forældre har desuden oplevet forbedringer hos børnene i dagtimerne. På baggrund af de gode effekter og forældrenes positive oplevelser af tyngdedynerne, er der god grund til at anbefale tyngdedyner til børn med søvnproblemer – som et supplement eller et alternativ til medicin.

Populærvidenskabelig sammenfatning. Oversættelse fra svensk
Linköpings Universitet, Hälseuniversitet, Malin Pettersson