viden

Podcast:

ADHD uden filter 

Podcast:

Træn din amygdala og styr dig selv!

Sanseintegrationsbehandling er udviklet af den amerikanske ergoterapeut Jean Ayres til at udvikle sansernes samarbejde med hjernen i forbindelse med udviklingsforstyrrelser.

Sanserne er vigtige
En velfungerende sanseintegration er for eksempel, når du kan bevare fokus på at skrive en vigtig note, samtidig med at radioen kører, en bil dytter og vaskemaskinen kører. Nogle mennesker har svært ved at bearbejde de inputs, som sanserne sender til hjernen og det kan give store problemer i hverdagen. Mange børn med ADHD lider for eksempel af en svækket sanseintegration. De har svært ved at koncentrere sig, slappe af, sidde stille, falde i søvn og føler en generel fysisk eller psykisk uro.

Berøringssansen (den taktile sans)

Berøringssansen er på vores hud og i alle slimhinder og er med til at give besked til hjernen om, hvor kroppen er i forhold til en bestemt genstand eller andre mennesker. Kæderne, og påvirkningen af trykket herfra, hjælper til at give tryghed og øger kropsbevidstheden.

Muskel- og ledsansen (den proprioceptive sans)

Denne sans fortæller os, hvordan vores muskler og led skal reagere. Problemer med denne sans kommer til udtryk ved klodsethed eller ved, at personen har svært ved for eksempel at gribe en bold eller holde balancen. Kæderne, og påvirkningen af trykket herfra, hjælper til at give ro og øger kropsbevidstheden.

Kædedynen og kædevesten stimulerer den taktile sans og den proprioceptive sans og giver ro, tryghed og afslapning. Kort fortalt kan man sige, at ved at øge stimuli på disse sanser, dæmpes input fra øvrige sanser. Hjernen skal derfor ikke på ”overarbejde” for at organisere for mange input ad gangen. Dette skaber følelsen af mere ro, mulighed for koncentration og højere grad af trivsel.

Mennesket er i besiddelse af en masse fantastiske sanser, der er afgørende for vores evne til at overleve. Her får du en gennemgang af kroppens syv vigtigste sanser.

Alle kender til de klassiske fem sanser, men der er faktisk syv sanser, der regnes for at være de mest afgørende for os mennesker.

Uden de sanser havde mennesket hverken kunnet udvikle sig til det vi er i dag endsige have overlevet.

De 7 vigtigste sanser
Her får du et overblik over de sanser, det handler om.

Synssansen
Høresansen
Smagssansen
Lugtesansen
Følesansen
Balancesansen
Kropssansen

Du er sikkert bekendt med syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen, der gør os i stand til at opleve vores omgivelser, men det er ikke sikkert, at du er ligeså bekendt med balance- og kropssansen, der hjælper os med at fortæller os, hvor vi befinder os i forhold til vores omgivelser.

Følesansen
Over alt i vores hud og vores indvolde findes receptorer, og de er særlig talrige i vores fingre, fødder og ansigt, for de skal hjælpe os med at undgå, at vi udsætter os selv for skader.

Når noget kommer i kontakt med vores krop, sender følesansen informationen videre til hjernen. Receptorerne registrerer ting som varme, berøring, tryk, kulde, smerte og struktur.

Kropssansen
Sanseindtryk fra vores muskler og led sørger for at give hjernen besked om, hvor de forskellige dele af kroppen, eksempelvis arme og ben befinder sig. Du ved, om din arm er strakt, og om dit ene ben er bøjet, uden at du behøver at kigge på kropsdelen.

De sanser der er på spil her, registrerer også din krops evne til at opfatte bevægelser, muskelkraft og kroppens placering i rummet.

Balancesansen
Vores balancesans registrerer bevægelser og påvirkning af tyngdekraften.

Det sker via receptorerne i det indre øre og gør det muligt for os at holde balancen, koordinere bevægelser og orientere os i det miljø, som vi befinder os i.

Når de små kanaler i buegangene i øret registrerer bl.a. hovedets bevægelser og position og ændringer i bevægelsestempoet.

Vendes du på hovedet eller snurrer du hurtigt rundt om dig selv, kan de små væskefyldte kanaler ikke følge med. Der opstår manglende koordination mellem syn og balance, og du bliver svimmel eller får kvalme.

Det er også det der sker, når du bliver søsyg, og hvis balancesansen af en eller anden grund ikke fungerer helt som den skal

Lyt med her http://bit.ly/2CrvhFm