fbpx

Tryksår er ubehagelige og plejekrævende 
– forebyggelse betaler sig 

Selvom de fleste tryksår kan forebygges, udvikler mange patienter og borgere stadig tryksår. Forsker forudser, at udviklingen med stadigt kortere indlæggelser og flere multisyge og behandlingskrævende borgere i eget hjem kan få antallet til at stige i især primær sektor.

Tryksår er i vækst
De nyeste tal fra Sverige viser at 17% af de akutte patienter på sygehusene har tryksår mod 13-14% blandt borgerne i primær sektor. Men forskerne vurderer, at nok et spørgsmål om tid, før antallet stiger i kommunerne. Udviklingen med flere multisyge og behandlingskrævende borgere i eget hjem og i plejeboliger kan desværre sagtens resultere i flere tryksår her. Der findes ikke en national opgørelse over antallet af tryksår i Danmark, men ifølge sårsygeplejerske Aase Fremmelevholm fra Odense Universitetshospital er der ingen grund til at tro, at det danske antal afviger fra det svenske, hvilket bekræftes af tidligere danske og internationale undersøgelser.

Tryksår er smertefulde og koster dyrt
I kroner og øre koster tryksår altså dyrt i et allerede økonomisk presset sundhedsvæsen. Ifølge amerikanske undersøgelser er gennemsnitsudgifterne til et tryksår, som er opstået under indlæggelse, lavt sat 250.000 kr. (6). Der findes ikke nyere tal på, hvad tryksår koster det danske samfund, men en dansk undersøgelse anslog i 2013, at udgifterne løb op i ca. 1,3 mia. kr.

Tryksår kan forebygges
Men langt de fleste tryksår kan og bør forebygges fordi tryksår ofte er smertefulde for patienterne både fysisk og psykisk. De forlænger indlæggelsestiden og kan medføre komplikationer som knoglebetændelse og blodforgiftning. De kan være invaliderende og direkte livsfarlige; f.eks. anslås det, at to ud af tre akutte patienter, som pådrager sig et kategori 4-tryksår dør inden for 180 dage.

Kilde: Sygeplejersken, Fag og forskning 2018

Tema: Børn & unge

Mere overskud i hverdagen færre konflikter, bedre trivsel Brug for en hverdag med mere overskud, færre konflikter og mere trivsel?         Læs mere...

Nyhed: ZiboCup

ZiboCup hjælper til med at undgå dehydrering. Et enkelt hjælpemiddel, der afspiller opfordringer til at huske at drikke – optaget med en stemme fra fx et familiemedlem. Læs mere...

Nyhed: Sens-Aid
med markant effekt

Sansestimulerende tyngdetæppe med vinger, der pakker kroppen ind skaber ro hos mennesker med fx stress, tankemylder, rastløshed og angst.  Kan anvendes i alle stole og er let at tage med  Læs mere...

Trykaflastende madras
til de mindste

Nyhed: ZiboKids Foam er en trykaflastende madras til de mindste fra 0,5 -5 kg med god liggekomfort og optimal trykfordeling. Leveres i individuelle mål.  Læs mere...

Vi skifter navn 
til ZiboCare

Zibo Athene skifter navn til ZiboCare og ZiboCare Denmark. Det gør vi fordi "we care".

Du får stadig markedets stærkeste sortiment indenfor sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler og den gode professionelle rådgivning.

 

Professio­nelle produkter
- nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Mange af vores hjælpemidler bliver efterspurgt af private og
pårørende, som ønsker at få eller skabe mere livskvalitet i hverdagen
med enkle, ikke-medicinske, hjælpemidler.

Produkter til private  >