We Care Prisen 2020 går til Forflytningsgruppen
på Haslev Sclerosehospital

På grund af COVID-19 blev overrækkelsen af We Care Prisen 2020 desværre forsinket. Den 20. august 2021 blev det dog muligt at overrække prisen og de 10.000 kr. til Forflytningsgruppen på Haslev Sclerosehospital. De stolte modtagere, der fik prisen overrakt ved en lille ceremoni på hospitalet, hvor ZiboCare’s Salgs- og Marketingdirektør, Karina Mulberg Hansen, og Area Manager, Mette Damsgaard, også deltog.

Haslev Sclerosehospitals forflytningsgruppe vandt We Care Prisen pga. deres store engagement og måde at arbejde på. Man mærker tydeligt, at de dedikerer ressourcer til at udvikle og revidere patientforløb, så både personalet og borgerne får den bedste oplevelse.

I deres nominering stod der bl.a.:
“Hvordan sikrer vi det tværfaglige samarbejde ift. forflytninger og faldforebyggelse?
Forflytninger og fald er ofte komplekse og komplicerede problematikker og derfor er flere faggruppers kompetencer nødvendige under både vurderings- og træningsfasen af forløbet.

Forflytningsgruppen på Sclerosehospitalet i Haslev, som er en tværfaglig gruppe med videreuddannelse inden for fald og forflytninger. Forflytningsgruppen er ofte en vigtig medspiller i det gode forløb med patienten og kan fungere som tovholdere og sparringspartner til teamet. Ved tvivl om patients og medarbejderes sikkerhed under forflytninger har forflytningsgruppen kompetencer til at træffe beslutninger omkring hjælpemidler og forflytningsteknikker.

I det gode forløb er kontinuerlig kommunikation mellem forflytningsgruppen og teamet vigtigt og alle skal derfor vide, hvor og hvordan der dokumenteres og kommunikeres, så vigtig information ikke går tabt mellem faggrupper dag, aften og nat.

Ud fra vores retningslinjer og instrukser omkring faldforebyggelse og forflytninger har vi udarbejdet et flowchart som skildrer og analyserer de forskellige arbejdsgange før, under og efter indlæggelse og hvilke beslutninger, der kan træffes tværfagligt, så vi arbejder hele vejen rundt om patienten.”