Case

Hjælp til
sanseforstyrrelser

Hjælp til sanserne i Snoezelhus

UDFORDRING
I Snoezelhuset møder jeg en familie med 3 børn, hvoraf det mellemste barn Rosa har mange sansemæssige forstyrrelser. Rosa har nedsat tolerance især overfor stimuli, som indebærer høje pludselige lyde og stimuli som udfordrer balancen. Desuden opleves berøring som ubehageligt og Rosa afviser derfor ofte et kram eller lign. Det er svært for familien i hverdagen at finde en fælles familieaktivitet og have positive fællesoplevelser.

RESULTAT
Som ergoterapeaut i Snoezelhuset i Helsingør vejleder jeg familien i, hvordan de kan benytte Snoezelhusets særlige sansestimulerende miljø, til at imødekomme Rosas udfordringer og samtidig skabe positive fælles oplevelser. De forskellige sansemiljøer i Snoezelhuset stimulerer sanserne og kan både virke vækkende og beroligende.

I Snoezelhusets kontrollerede sansemiljø er det muligt at dosere og graduere stimuli. Dermed kan Rosa få præcis den mængde og form for stimuli, som hun har brug for, for at udvikle sig i positiv retning.

I Snoezelhuset findes flere hjælpemidler, som Rosa kan benytte og som hjælper hende til at få en bedre kropsfornemmelse, f.eks. kædedyner, kædetæpper og øvrige tyngdehjælpemidler fra ZiboCare.

Når Rosa bruger tyngdekraven og krammer en blød bold, kan hun nyde en stille gyngetur i sansegyngen, f.eks. Traumschwinger, sammen med sin lillebror. I det hvide Snoezelrum med den store vandseng og det bløde hvide himmelloft finder familien ro og fælles opmærksomhed på de fine billeder, som langsomt glider hen over væggen. Børnene lærer, hvad de hver især synes er sjovt og rart og samtidig styrkes søskendeforholdet. De positive fælles oplevelser i Snoezelhuset og nyfundne strategier, videreføres til hjemmet og i daginstitutionen med henblik på at øge Rosas tolerance overfor bestemte stimuli og dermed lette hverdagen for både Rosa og dem der omgås hende.

Lene Reinhold, tidligere ansat i Snoezelhuset Helsingør

Vi skifter navn 
til ZiboCare

Zibo Athene skifter navn til ZiboCare og ZiboCare Denmark. Det gør vi fordi “we care”.

Du får stadig markedets stærkeste sortiment indenfor sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler og den gode professionelle rådgivning.

 

Professio­nelle produkter
– nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Mange af vores hjælpemidler bliver efterspurgt af private og
pårørende, som ønsker at få eller skabe mere livskvalitet i hverdagen
med enkle, ikke-medicinske, hjælpemidler.

Produkter til private  >