Case

Neurologisk klinik
bruger kædedyner

 

Kæder bruges som  beroligende
hjælpemiddel efter positiv test

I et år har Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup og VihTek samarbejdet om implementering og test af kædedyner som én løsning til at dæmpe patienternes følgevirkninger af de neurologiske lidelser.

Erfaringerne med de sansestimulerende dyner er, at de patienter, der finder den bekvem, finder ro, får længere søvnperioder og mere uforstyrret søvn. Til gengæld er det ikke alle patienter, der finder den tunge dyne behagelig.

Kædedynerne er i dag fuldt implementeret på hospitalet og indgår som ét af flere beroligende hjælpemidler til patienter i Neurologisk Klinik.

Læs hele artiklen og evalueringen på Region Hovedstadens egen side

 
 

Vi skifter navn 
til ZiboCare

Zibo Athene skifter navn til ZiboCare og ZiboCare Denmark. Det gør vi fordi “we care”.

Du får stadig markedets stærkeste sortiment indenfor sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler og den gode professionelle rådgivning.

 

Professio­nelle produkter
– nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Mange af vores hjælpemidler bliver efterspurgt af private og
pårørende, som ønsker at få eller skabe mere livskvalitet i hverdagen
med enkle, ikke-medicinske, hjælpemidler.

Produkter til private  >