viden

Sansestimulering 
og demens

 

Praktisk forsøg viser
meget positive resultater 

Sanseintegration er hjernens evne til at bearbejde de stimuli, som sanserne modtager. Ved demenssygdomme mindskes evnen til den nødvendige sanseintegration i høj grad. Derfor kan sanseintegrationsbehandling hjælpe mennesker med demens. 

Sansestimulering
Adfærd er et udtryk for, hvordan man trives. Hos mennesker med demenslidelser ses fx apati, agitation, aggression, angst, motorisk uro og selvstimulering. Den adfærd kan netop være et resultat af under- eller overstimulering af sanserne. Hvis man overvældes af sanseindtryk, kan den skadede hjerne reagere med en kamp/flugtrespons, hvor den demensramte i afmagt slår ud. Hvis man derimod mangler sanseindtryk vil man typisk ty til selvstimulering fx gentagne råb, rokken frem og tilbage, gnide hænder, skære tænder eller selvskadende adfærd for at mærke sin egen krop.

Demens og sanser
Som mennesker er vi dybt afhængige af vores sanser. De giver os information fra omgivelserne og fra vores egen krop, så vi kan indrette vores handlinger til den verden, vi møder. Når vi fx skal gå ned af en trappe, er vi afhængige af vores sanser til hele tiden at fornemme vores position i forhold til trappen, hvor hårdt vi skal sætte foden ned, og hvor den skal placeres, så vi kommer helskindet ned. Hjernen arbejder hele tiden på højtryk med at integrere sanseinput fra vores egen krop og fra omgivelserne, så vi kan komme frem til en adaptiv eller hensigtsmæssig respons på de stimuli, vi får.

Ved demenssygdomme mindskes evnen til den nødvendige sanseintegration i høj grad. Man kan få problemer med sortering af sanseimpulser, så man overvældes af de input, man får fra omverdenen, eller man kan få problemer med manglende evne til at fokusere på relevante stimuli eller til generelt at fastholde fokus og optimalt niveau af vågenhed og opmærksomhed. Det har store konsekvenser i forhold til ens evner til at forstå og begå sig i verden.
Derfor har borgerne med demens brug for hjælp til at fremme sanseintegration og adaptiv respons gennem stimulering af sanserne og særligt nærsanserne (følesansen, muskel/ledsansen og balancesansen).

Ved systematisk at analysere borgerens sansebehov og få klarhed over, hvilke stimuli i miljøet, der skal op- og nedtones og ved at lave forskellige stimuleringer af sanserne (f.eks. ved brug af kuglebad, kædedyner, aromaterapi,
massage, dybe tryk), kan man observere borgernes respons, og dermed:

1. finde frem til hvilke input, de trives med og reagerer positivt på og derved bidrage til øget livskvalitet
2.  kortlægge eventuelle sanseintegrationsproblemer og sansebehov
3.  indrette boligen/miljøet efter de individuelle behov og
4. lave specifikke handleplaner i overensstemmelse hermed

Redigeret uddrag af artikel: af Iben Estrup Andersen, souschef i Demenscentret Pilehuset, og Anne Christoffersen,
faglig leder på Sanseenheden om deres erfaringer med sansestimulering til demente.

Download hele artiklen her

Case: Succesrig brug af kædedyne og kædevest på demensafsnit

Brug af Kædedyne® og Kædevest™ viser tydelig positiv effekt hos mennesker med demens. Giver mere ro, bedre søvn og trivsel for både brugere og personale. Læs mere…

Case: Demenshjørnets erfaringer med kædetæppe og tyngdekrave

I hjertet af Aarhus ligger DemensHjørnet, hvor mennesker med demens, deres pårørende og netværk kan finde rådgivning, vejledning, fællesskab, træning og rehabilitering. Læs mere…

Nyhed: Sens-Aid

Sansestimulerende tyngdetæppe med vinger, der pakker kroppen ind skaber ro hos mennesker med fx stress, tankemylder, rastløshed og angst.  Kan anvendes i alle stole og er let at tage med. Læs mere…

Nyhed: ZiboCup

ZiboCup hjælper til med at undgå dehydrering. Et enkelt hjælpemiddel, der afspiller opfordringer til at huske at drikke – optaget med en stemme fra fx et familiemedlem. Læs mere…