ZiboCare - Monter A41:10

Professionella innovativa hjälpmedel som stärker hälsa och välbefinnande

ZiboCare erbjuder ett brett och professionellt urval av tryckavlastande och sensoriskt stimulerande hjälpmedel. Vi levererar hjälpmedel och lösningar för sjukhus, vård, psykiatri och institutioner.

På ZiboCare är vi mycket stolta över att hitta rätt lösning för den enskilda användaren och personalen runt användaren. Vi arbetar alltid utifrån den enskilde användarens behov. Vi startar dialogen med brukaren och vårdpersonalen från start och säkerställer därmed att den bästa lösningen hittas – utifrån de problem och utmaningar som individen har.

Människor är olika och har olika behov. Därför är vår professionella vägledning alltid behovsinriktad, så att vi – i samarbete med brukare, kliniker mm – hittar bästa möjliga lösning och rätt hjälpmedel. Det sparar både tid, onödiga bekymmer och mänskliga och ekonomiska kostnader – för alla parter.

Våra lösningar inom sensorisk stimulering och trycksårsprevention kan lösa många problem och täcka många olika behov.

ZiboCares lösningar kan bl.a. bidra till bättre sömn, mindre smärta, skapa lugn och ökat välbefinnande och därmed öka livskvaliteten.

ZiboCare är en del av något större

OneMed

Den 30 juni 2021 gick ZiboCare ihop med OneMed för att växa ytterligare på befintliga och nya marknader. ZiboCare fortsätter att fungera som ett självständigt företag med stort fokus på produkt- och konceptutveckling med stöd från OneMed

OneMed är en ledande europeisk distributör av medicinska förnödenheter och hälsorelaterade tjänster. De är verksamma på 11 marknader, sysselsätter mer än 1 000 anställda och deras årliga omsättning uppgår till mer än 700 miljoner euro. OneMed samarbetar med sina kunder för att möjliggöra bättre liv för patienterna – vilket underlättar vardagen för vårdpersonalen och minskar vårdkostnaderna. De syftar till att minska miljöpåverkan och samarbetar med våra leverantörer för att förbättra arbetsförhållandena i hela leverantörskedjan. OneMed ägs av Asker Healthcare Group.

Asker Healthcare Group

ZiboCare är en del av Asker Healthcare Group. Asker är en partner till vård- och omsorgspersonal över hela Europa, och tillhandahåller medicinsk utrustning, utrustning och utrustning. Vi bygger och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården för att förbättra patienternas resultat, minska den totala vårdkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 100 anställda i 14 länder och omsättningen uppgår till 1 miljard euro.