Case

Københavns Kommune bruger NoDec Wizard

Teknologien der giver flere varme hænder

De 20 største plejehjem i Københavns Kommune har fået forflytningsteknologier. Implementeringsindsatsen, der skaber mere velvære for borgerne, skåner medarbejderne, og frigiver varme hænder, bør inspirere andre kommuner. 

I takt med der bliver flere og mere plejekrævende ældre, øges presset på medarbejderne, der står med flere tunge fysiske opgaver i plejen omkring sengen. Københavns Kommune er gået i front og har investeret i velfærdsteknologi, der giver skånsomme og ensartede forflytninger af borgere samt markant bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

De fem forskellige teknologier, der er valgt til indsatsen, henvender sig til borgere, som har brug for støtte til at vende sig i sengen, fx ved personlig hygiejne, ind- og udstigning af sengen eller har behov for regelmæssigt at blive vendt for at hindre tryksår.

Borgerne, der bruger teknologien, er mere eller mindre immobile og ikke i stand til at hjælpe med ret meget selv. Hjælpemidlerne er valgt, så de ikke tager funktionsniveauet fra borgerne, men sikrer værdighed, tryghed og mere skånsomme forflytninger.

Vi får mulighed for at øge fleksibiliteten fx om aftenen og natten.

Bedre fysisk arbejdsmiljø
De varme hænder, der før skulle tage fat for at kippe eller vende borgeren i sengen, kan nu i stedet bruges til at lægge en støttende hånd på borgeren, fordi teknologien tager sig af de tunge løft. Nogle af teknologierne er fuldautomatiske, mens andre let kan kobles på elektriske loftslifte.
”Vi får mulighed for at øge fleksibiliteten fx om aftenen og natten, fordi man i flere tilfælde kan være én fremfor to medarbejdere ved en forflytning. Dermed skal nattevagter ikke længere vente på hinanden for at kunne vende en borger i sengen,” forklarer Thit Fredens, projektansvarlig i Afdeling for Velfærdsinnovation hos Københavns Kommune.
De to medarbejdere, der før skulle til for at løse opgaven, bliver nu helt eller delvist afløst af teknologien, som kan selv eller blot behøver en enkelt medarbejder ved fjernbetjeningen. Teknologien klarer nu de tunge løft, og på plejecentrene betyder det også, at vagtplanerne kan sættes sammen på en ny måde.

Gennemprøvede teknologier valgt
Københavns Kommune har valgt de fem teknologier, fordi de er valide.
”Vi har købt gennemprøvede teknologier, som allerede har vist sit værd, og som vi er trygge ved. Vi ønskede ikke, at projektet skulle være et forsøg, men et bud på fremtidens arbejdsgange,” siger Thit Fredens.

Vi har købt gennemprøvede teknologier, som allerede har vist sit værd, og som vi er trygge ved.

Medarbejderne får nye kompetencer
I arbejdet med at implementere forflytningsteknologierne har Københavns Kommune fokus på medarbejdernes arbejdsgange og kompetenceudvikling.
På plejecentrene er der indrettet øverum, så medarbejderne selv skal betjene udstyret samt prøve teknologierne på egen krop. Mærke hvordan det føles at blive kippet og vendt i sengen for at kunne give borgeren den bedste oplevelse.
”Vi har et rigtigt godt samarbejde med eksperter fra Arbejdsmiljø København samt Hjælpemiddelcentret. Og personalet på plejehjemmet har fået undervisning på alle tider af døgnet, så vi har fået aften- og nattevagterne med,” siger Thit Fredens.

Vælg det rigtige hjælpemiddel
På plejecenteret Fælledgården fortæller Alex de Vries, som er koordinerende terapeut, om vigtigheden af indsatsen:
”Vi gør meget ud af at skærpe medarbejdernes bevidsthed om, hvad de fem forskellige forflytningsteknologier kan individuelt, så medarbejderne ikke vælger tilfældigt eller ud fra vanen. Den enkelte medarbejder skal have grundlæggende viden til at tage det rigtige valg, som skaber den bedste vitalitet for borgeren og skåner medarbejderen optimalt.”
Alex de Vries er med til at sikre, at alle medarbejdere – også nyansatte – får introduktionen til teknologierne. Terapeuterne følger op med ”bedside” undervisning i konkrete situationer sammen med beboerne og plejepersonalet.
Den koordinerede indsats fra Københavns Kommune betyder, at de ansatte får teknologierne ind under huden, og hjælpemidlerne ikke kommer til at samle støv.
”Det er mit håb, at andre kommuner kan hente inspiration i vores projekt, som styrker borgernes vitalitet og værdighed, frigiver varme hænder samt skåner medarbejderne for de tunge løft,” siger Thit Fredens.

Af Pia Bundgaard Hansen

Det er mit håb, at andre kommuner kan hente inspiration i vores projekt.

Artikel: Specialmadrassen

Artikel: Valg af madras