Artikel

Nationalt netværk for tryksårsspecialister

Nationalt netværk for tryksårsspecialister

”Vi har etableret et nationalt netværk for tryksårseksperter i Danmark, der er specialister på området,” fortæller sårsygeplejerske og salgschef Karina Mulberg Hansen, ZiboCare, der faciliterer netværket, hvor tryksårs-fagfolk på tværs af fag udveksler viden og erfaringer.

”Vores formål med netværket er, sammen med eksperterne, at nedbringe antallet af tryksår på tværs af kommuner og hospitaler i Danmark, og dermed være med til at udvikle eller rettere ”afvikle” tryksår, fordi vi skal have bragt antallet af tryksår ned. Det kan vi blandt andet gøre via sparring mellem fagpersoner og eksperter, fordi vi ikke kan gøre det alene, men sammen,” siger Karina Mulberg Hansen om baggrunden for ”Det nationale netværk for tryksårseksperter”: ”Samtidig giver samarbejdet mellem industri og fagpersoner noget sparring og viden, der er med til at skabe udvikling og bevæge området i en positiv retning, fordi det påvirker vores valg og udvikling af produkter og løsninger. ZiboCare faciliterer rammerne for netværket, som deltagerne selv fylder indholdet i, men vi lytter med og lærer sammen med dem, fordi deltagerne har så megen inspiration, de kan give til hinanden.”

Vi mødes om en fælles dagsorden

”Jeg synes, det er lærerigt, når vi i netværket hører om hinandens erfaringer og udfordringer på tryksårsområdet. For eksempel omkring mødet med patient/borger, de organisatoriske udfordringer, undervisningen af tværfagligt personale i praksis osv. Her kan vi virkelig bruge hinanden ved at kigge over skuldrene og hjælpe hinanden med hele tiden at holde fast i kvalitetsmål for praksis.

Det er, så vidt jeg ved, det eneste netværk i Danmark, der udelukkende har fokus på forebyggelse af tryksår. Det giver et netværk, hvor man møder nogen, der er lige så optaget af emnet, som man selv er – og det gør mig skarpere, når jeg taler med egen praksis og deler cases med dem. Samtidig åbner det op for dialog på tværs af hospitaler og kommuner. Det er desuden vigtigt, at der – som her – er en åben dialog mellem deltagerne om rammerne for netværket, så vi undgår eventuelle interessekonflikter.”

Birgitte B. Skovgaard
Klinisk sygeplejespecialist
Regionshospitalet Silkeborg

Viden om, hvordan man har knækket nødden andre steder

”Jeg er med i netværket for at få større faglig viden på området og større indsigt i, hvad andre kommuner og regioner gør. Den viden kan bruges til en brobygning, når vi kommunikerer på tværs – og til en forståelse for, at vi gør tingene på en forskellig måde. På møderne er der en interessant snak om, hvordan man har knækket nødden andre steder, fordi der på møderne er en god erfaringsudveksling, man kan drage nytte af.

I netværket får vi en større viden på det her område, som styrker vores faglighed og dermed i sidste ende tilfredsheden ude ved borgeren. Det giver også større faglig ballast og dermed mere gennemslagskraft, fordi man mere kommer ud som en ekspert. Mere viden gør, at man får flere nuancer med og dermed ser flere nye muligheder. For eksempel når det gælder brugen af trykmålingsudstyr til at vælge den helt rette madras.”

Kasper Fabricius
Ergoterapeut
Odense Kommune

Relationer er bare så vigtige

”Netværket er et sted, hvor man kan dele de erfaringer, man gør sig på området. Det er vigtigt for mig, da jeg jo for eksempel er den eneste af min slags her i Nordjylland. I netværket møder jeg andre, der arbejder med sårområdet og med den samme hensigt, til en snak om, hvordan vi sammen kan blive bedre, hvordan vi kan udvikle nyt, dele kontakter og høre de gode historier om, hvad der arbejdes med.

Netop de gode historier, der kan deles over en kop kaffe, er uvurderlige, og så er relationer, ikke bare ude på afdelingerne, men også mellem tryksårskolleger, bare så vigtige. Når man er med i et netværk, så får man samtidig sat ansigt på, hvilket altid gør det nemmere at ringe til hinanden og dele viden med hinanden.”

Camilla L. M. Sørensen
Sårsygeplejerske
Aalborg Universitetshospital

Hent Z-magasinet og bliv klog på:

  • Hvordan hjælpemidler kan forebygge tryksår
  • Mød tryksårseksperten dr.med. Rolf Jelnes
  • Hør om tryksårssygeplejersken Camillas erfaringer
  • Den rigtige madras kan frigøre ressourcer
  • Prøv madrasguiden
  • Læs om ZiboCares netværk for trykssårsspecialister

Og meget mere…
Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her, så sender vi dig Z-Magasinet.

Artikel: Fokus på forebyggelse

Anne Denning Lillelund - ZiboCare

Artikel: Valg af madras