Artikel

Tyngde gør hverdagen lettere

 

Tyngde gør hverdagen lettere

Når børn har svært ved at sidde stille, kan det have mange årsager. En af disse kan være sanseforstyrrelser.

Mange børn i samme lokale viser tydeligt, at der er stor forskel på det enkelte menneskes sanseapparat. I indskolingsalderen bliver det ofte ret tydeligt, at 1-2 elever i en klasse, kan være udfordrede ift. at kunne sidde stille, lytte og koncentrere sig.

Er der tale om sanseforstyrrelser, vil den bearbejdning af sanseindtryk der normalvis skal fungere automatisk og upåklageligt i hjernen, komme til udtryk som fx uro, uopmærksomhed og nedsat koncentration. Det kan i værste fald føre til både nedsat trivsel, ringe indlæring og måske angst og depression.

Det er derfor vigtigt at tage hånd om evt. sanseforstyrrelser hos børn, for med den rette indsats og enkle redskaber, kan man rette op på ubalance og i stedet bidrage til både funktionsevne, både kognitivt og socialt.

Alle sanseindtryk skal gennem vores hjerne, for at blive bearbejdet. Afhængigt at denne bearbejdning sker der en reaktion, i form af adfærd. Men hvis hjernen ikke ved, hvordan den skal reagere på indtryk og i hvilken rækkefølge, bliver hjernen ”forvirret” og forstår ikke at lukke ned for visse sanseindtryk som fx lyde, lugte og hvad der foregår omkring dem, hvad de sidder på osv.

Stimulering af de nære sanser, som fortæller os noget om vores egen krop, kan bidrage til bedre trivsel. Bl.a. kan det ofte give god mening at hjælpe barnet til bedre at kunne fornemme sin egen krop. På den måde skal barnets hjerne ikke på ”overarbejde” med at tolke

signaler, som ikke umiddelbart kan tydes.

Stimulerer man barnets følesans og muskel-ledsans, bliver det tydeligere for barnet, hvor kroppens grænser går. Det bliver dermed lettere at mærke sig selv, lettere for barnet at sidde roligt og blive i stand til at koncentrere sig om andre ting, end at holde sig fast på en stol og oprejst.

Hos ZiboCare har vi produkter og redskaber, der stimulerer følesans og muskel-ledsans. Fx har vi tyng-detæpper med vinger, Sens-Aid, som pakker kroppen ind, mens barnet sidder på en stol. Vi har også mindre tyngdetæpper med kæder i, som stimulerer taktilt og kædeveste, som bruges helt tæt på kroppen. Kædernes berøringsmæssige stimuli til kroppen øger fornemmelsen for egen krop.

At kæderne ligger rundt om og tæt til kroppen, giver barnet en følelse af tryghed og ro, – næsten som et kram. Kædevestene kan anvendes mens barnet er aktivt, både ude og inde. Ofte bliver børnene i stand til at færdes blandt andre, uden udfordringer og konflikter.

Vi har erfaret, at mange skoler indkøber vores produkter og anvender dem i både undervisning, pauser, SFO-lokaler og sågar blandt personalet.

Kædevesten bliver tit døbt ”kramme-vesten”, ”mate-matik-vesten”, ”læse-vesten” eller ”min bedste ven”… Sens-Aid med sine tunge vinger skaber mulighed for en ”time-out”, – en lille, ”oplader-station”, hvor der kan tankes energi, ro og fordybelse, uden at man nødvendigvis behøver at forlade fællesskabet.

 

Download Z-magasinet og bliv klog på:

  • Styrer dine sanser dit liv?
  • Hvor stor en rolle spiller søvn?
  • Hvordan kan børns indlæring styrkes?
  • Hvad siger forskningen om hjernens udvikling og søvn?
  • Hvordan bruger jeg mine 7 sanser?
  • Hvilke hjælpemidler kan gøre den største forskel? 

Og meget mere…

  

Se alle produkter til børn og unge

Case: Tyngde produkter i Gym

Professio­nelle produkter
– nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Læs mere om vores produktprogram >