Videns artikel

Søvn og Sundhed

 

Søvn og sundhed

En god søvn er en af de vigtigste faktorer for vores trivsel og sundhed – og for børn og unge er en sund søvn helt essentiel for at være læringsparate.

 

Søvnproblemer

Får man den søvn, man har behov for, vil forudsætningen for trivsel og balance være optimal. Så vil søvnen have en forebyggende, helbredende og genopbyggende indflydelse på vores fysiske og psykiske helbred. Men da søvnproblemer er et af de hyppigste og mest generende symptomer blandt befolkningen og er en væsentlig årsag til bl.a. dårlig trivsel, stress-symptomer og medicinering, er det vigtigt at have fokus på.

 

“Faktisk har mere end 40% af den danske befolkning prøvet at have søvnproblemer”

Faktisk har mere end 40% af den danske befolkning prøvet at have søvnproblemer i en eller anden grad. Der forskes af gode grunde meget i søvn og søvnproblemer og vi bliver løbende klogere på, hvor vigtig søvnen er for vores udvikling, både fysisk og psykisk. Søvnen hænger som nævnt uløseligt sammen med vores sundhed, da det er i søvnen vi restituerer på alle måder.

Faktisk fungerer søvnen som en slags ”brusebad” for vores hjerne, så de fysiologiske processer, som bl.a. styrker kroppens immunforsvar, kan foregå. Søvnproblemer, selv over blot få nætter, medfører nedsat funktionsniveau om dagen i form af træthed og forringet koncentrations- og indlæringsevne, rastløshed, irritabilitet og øget hyperaktivitet. Står problemerne på over længere tid, er det forbundet med en øget risiko for overvægt, hjertekar-sygdomme, mavetarm-problemer, sukkersyge, psykiske lidelser som fx angst og depression – og desværre også en lidt højere dødelighed.

 

Hyppighed

Søvnproblemer er så udbredt, at stort set alle mennesker én eller flere gange i løbet af livet vil opleve søvnproblemer betinget af fx stress-tilstande, skift i miljø, støj eller andre årsager. Facts er, at:

  • Søvnbesvær bliver mere almindeligt med alderen, og kvinder har det oftere end mænd.
  • Mellem 10-20% generes af kronisk søvnbesvær.
  • Cirka hver 10. voksen anvender ofte sovemedicin til natten.
  • Søvnbesvær kan opstå allerede i barndommen og undertiden fortsætte til voksenalderen.

 

Årsager og konsekvenser

Årsagerne til forbigående eller korterevarende søvnbesvær er ofte velkendte og er betinget af ydre årsager som stress, spekulationer, følelsesmæssige forhold, private problemer eller akut sygdom.

 

Hos børn og unge skyldes det ofte brug af skærme, for meget man ikke vil gå glip af og dermed forstyrrer mobiltelefonen hjernen nærmest 24/7. Det fører ofte til træthed om dagen, koncentrations- og hukommelses-besvær, tristhed og depressive tanker, muskelømhed, hovedpine, humørsvingninger samt ringe overskud og dårlig trivsel.

“Det kan være en stor fordel at forberede både krop og hoved på at gå fra vågen tilstand til søvn”

Det kan være en stor fordel at forberede både krop og hoved på at gå fra vågen tilstand til søvn, fx ved at ”geare” ned og få koblet af, undgå sociale medier, tv og måske blot nyde lidt ro, stille musik og dæmpet belysning.

Af flere grunde kan det være hensigtsmæssigt at anvende en kædedyne eller et tyngdetæppe som fx Sens-Aid. Begge dele er ikke-medicinske hjælpemidler med hurtigtvirkende effekt og ingen bivirkninger – udover måske lige, at man får lyst til at blive i sin seng og sove videre…

En kædedyne kan man både sidde og ligge med. Når kæderne bevæger sig svagt inde i dynen, som samtidig lægger sig godt og tæt til kroppen, opleves en ro og en kropsafgrænsning, som også gør det lettere at falde i en god og dyb kvalitetssøvn.

Kædedynen findes i forskellige størrelser og vægtkategorier og alle har de to forskellige sider. Det giver et utal af måder, som kroppens sanser bliver stimuleret på. Det er følesansen og muskel-/ledsansen, der stimuleres og påvirker oxytocinproduktionen. Når det sker, opleves en beroligende og afslappende fornemmelse i kroppen, pulsen falder og en række positive fysiologiske ting sker helt naturligt og automatisk. Med den rolige følelse i kroppen, bliver det lettere at falde i søvn og kvaliteten af søvnen bliver bedre.

ZiboCare har en række søvnspecialister som kan kontaktes for råd og vejledning omkring valg og brug af vores produkter, fx hvilken kædedyne der matcher behov, alder og udfordring bedst, hvordan man kommer i gang med at bruge den og hvad man kan forvente.

Download Z-magasinet og bliv klog på:

  • Styrer dine sanser dit liv?
  • Hvor stor en rolle spiller søvn?
  • Hvordan kan børns indlæring styrkes?
  • Hvad siger forskningen om hjernens udvikling og søvn?
  • Hvordan bruger jeg mine 7 sanser?
  • Hvilke hjælpemidler kan gøre den største forskel? 

Og meget mere…

  

Se alle produkter til børn og unge

Case: Tyngde produkter i Gym

Professio­nelle produkter
– nu også til private

Vi har et stærkt produktprogram af sansestimulerende og trykaflastende hjælpemidler til hele sundhedssektoren.

Læs mere om vores produktprogram >